Dobro došli !

 

Proizvodnja ambalaže za prehrambenu, tekstilnu i industriju obuće.

Štampa reklamnog materijala (plakati, flajeri i sl.), proizvodnja blokovske robe i raznih pojedinačnih obrazaca za finansijsko-komercijalno i proizvodnjom registratora A4 i A5 formata.

Zapošljavanje i radna rehabilitacija osoba sa invaliditetom (poznatije kao “zaštitna radionica” ili “DES”).

 

Moli se kao da sve zavisi od Boga, a radi kao da sve zavisi od tebe.

- Sv.Inacije Lojola-